Zniknie ponad 7 milionów pojazdów. Ruszyła wielka czystka w CEPiK - Motogen.pl

Ponad 7 milionów pojazdów zniknie z baz danych CEPiK. To tzw. „martwe dusze”, czyli pojazdy, których najczęściej już dawno nie ma, a których właściciele zaniechali obowiązku wyrejestrowania.

W poniedziałek, 10 czerwca, Wydział Komunikacji oraz Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły akcję oczyszczania Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK). Proces ten zakłada usunięcie z bazy danych przynajmniej 7 milionów pojazdów, co ma znacząco poprawić jakość statystyk dotyczących liczby aut w Polsce.

Dlaczego z CEPiK usuwane są pojazdy?

Wiele pojazdów, które zostaną usunięte, istnieje jedynie „na papierze”. Powoduje to mylne statystyki, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na polskich drogach. Jednym z przykładów jak te fałszywe dane wpływają na rzeczywistość, są ukazujące się od czasu do czasu artykuły, z których możemy wyczytać, że na jednego Polaka przypada ponad 1 pojazd, a Polska przoduje w liczbie starych samochodów, z których przecież większość faktycznie nie istnieje.

Podstawa prawna

Działania te są zgodne z ustawą mającą na celu ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości. Wygaszone zostaną decyzje o rejestracji pojazdów, które były wydane przed 14 marca 2005 roku i dotyczą pojazdów, które nie posiadają ważnego badania technicznego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat. W praktyce oznacza to, że rejestracje aut nieposiadających ubezpieczenia OC oraz badań technicznych od 1 stycznia 2014 roku zostaną unieważnione, o ile ostatnia decyzja o rejestracji była przed 14 marca 2005 roku.

Skala operacji czyszczenia CEPiK

Według danych podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, proces ten obejmie około 7 170 000 pojazdów. Z tego procesu wyłączone zostaną pojazdy zabytkowe oraz wolnobieżne. Choć nie wszystkie pojazdy zostaną usunięte od razu, oczyszczenie bazy danych ma znacząco poprawić jej jakość.

Co jeśli twój pojazd ma być wykreślony?

Właściciele pojazdów, które znajdą się na liście do wykreślenia, mogą złożyć wniosek o ponowną rejestrację. W tym celu muszą przedstawić dowód własności pojazdu, ważne zaświadczenie o badaniu technicznym oraz dotychczasowy dowód rejestracyjny. Konieczne będzie także zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC.

Urzędy miast i gmin zamieszczają informacje o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów na swoich stronach internetowych. Listy zawierają numery rejestracyjne pojazdów, które zostaną wyrejestrowane po 10 czerwca. Zgodnie z ustawą, urzędy mogą powiadamiać o tym fakcie publicznie, unikając konieczności indywidualnych zawiadomień.

Unikniesz kary za brak OC

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że właściciele pojazdów, które zostaną ponownie zarejestrowane, nie będą karani za brak ubezpieczenia OC w okresie, gdy samochód nie był zarejestrowany. Przepis ten stanowi pewną ulgę dla właścicieli pojazdów, którzy chcą przywrócić swoje auta do legalnego użytku.

Oczyszczanie bazy danych CEPiK z nieaktywnych pojazdów ma na celu poprawę jakości statystyk i uproszczenie zarządzania danymi. Choć proces ten może być uciążliwy dla niektórych właścicieli, to ostatecznie przyniesie korzyści w postaci bardziej przejrzystych i dokładnych danych dotyczących pojazdów na polskich drogach. Dla kierowców oznacza to także możliwość ponownej rejestracji swoich pojazdów bez ryzyka kar za przeszłe zaniedbania w zakresie ubezpieczenia OC.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany