Wyższe składki OC dla kobiet? - Motogen.pl

Niektóre firmy ubezpieczeniowe stosowały preferencyjne składki OC dla kobiet. Słuszność tego kroku argumentowały przede wszystkim tym, że panie jeżdżą ostrożniej i powodują mniej wypadków. Teraz przywileje będą musiały się zmienić. Sejm przyjął nowe przepisy zakazujące różnicowania stawek ubezpieczenia ze względu na płeć. Nowelizacja ta wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oczywiście niekorzystnego dla kobiet.

Teraz znowelizowaną ustawę musi przyjąć Senat, a potem trafi ona na biurko prezydenta. Jeżeli żadna z wyżej wymienionych instytucji nie wniesie sprzeciwu, to nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 21 grudnia 2012. O ile wzrośnie ubezpieczenie? Tego na razie nie wiemy. Będą o tym decydować firmy ubezpieczające.