Sąd Administracyjny: nie wolno ograniczać! Ważna decyzja dotycząca prawa jazdy - Motogen.pl
TO JEST NASZE ARCHIWUM KATEGORII 'Artykuły'

Wymiana prawa jazdy na nowe rozpoczęła się w 2013 roku. Wielu kierowców, ku swojemu zdumieniu, odkryło na nowych blankietach 15-letni termin ważności, choć poprzedni dokument był im wydany bezterminowo. Część z posiadaczy praw jazdy zdecydowała się zwrócić z tą sprawą do sądów administracyjnych.

 

Jedną z takich osób była mieszkanka Krakowa. Zanim zdecydowała się skierować sprawę do sądu, kilkakrotnie próbowała wymusić zmianę decyzji na krakowskim magistracie. Ten jednak konsekwentnie odmawiał wpisania do dokumentu odpowiednich danych, tłumacząc się ograniczeniami systemu informatycznego.

 

Krakowianka skierowała zatem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Ten, po zbadaniu sprawy, stwierdził bezskuteczność ograniczenia daty ważności uprawnień. Innymi słowy data ważności nie ma mocy prawnej, prawo jazdy wydane bezterminowo w przeszłości, zachowuje tę właściwość (Sygn. akt III SA/Kr 380/18).

 

Obecnie, po wejściu w życie rozporządzenia z 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, urzędy w miejscu „data ważności uprawnienia' umieszczają kreskę. Dotyczy to wyłącznie osób, które uzyskały uprawnienia bezterminowe. Niestety, nie wszystkie urzędy stosują się do tej zasady.

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany