Bardziej tolerancyjne fotoradary? - Motogen.pl

Na razie większość fotoradarów jest ustawiona z tolerancją 10 km/h. Oznacza to, że w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, fotoradar zrobi zdjęcie dopiero pojazdowi jadącemu co najmniej 61 km/h. Te zasady wynikają z przepisów kodeksu drogowego. Ministerstwo chce jednak zwiększyć dopuszczalne odchylenie i doliczyć jeszcze jeden błąd, tym razem samego fotoradaru. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie miałaby wynosić nowa tolerancja. W Niemczech jest to 5 km/h.

Nowe przepisy są jednak niczym innym jak dopasowaniem istniejących regulacji do jednego z rozporządzeń. Do tej pory bowiem w przepisach nie był uwzględniany błąd pomiaru urządzenia (fotoradaru), który jednak jest ujęty w specyfikacjach tych radarów. Zatem zamiast się cieszyć z powiększania tolerancji powinniśmy się zapytać dlaczego dopiero teraz jest to robione?!

Co ciekawe, obok zamiaru zwiększenia tolerancji radarów pojawił się pomysł zabrania gminom możliwości ich stawiania. Minister Sławomir Nowak chce, aby jedyną instytucją zajmującą się fotoradarami był GITD.

Oczywiście przeciwko pomysłowi mocno zaprotestowały już poszczególne gminy, które zostałyby pozbawione w ten sposób niemałych wpływów do budżetu.