42 dni wzmożonych kontroli policyjnych na polskich drogach - uwaga! - Motogen.pl

Policja będzie prowadziła wzmożoną aktywność na polskich drogach niemal do końca lutego. Chodzi o akcję Bezpieczne Ferie 2023.

Polska Policja przypomina kierowcom, że zaczynają się ferie. Jednocześnie przypomina, aby po drogach jeździć bezpieczniej – to m.in. ze względu na wzmożony ruch. Jednocześnie także ostrzega, że w tym czasie prowadziła będzie zdecydowanie więcej kontroli, aby wspomniane bezpieczeństwo podnieść.

Bezpieczne Ferie 2023 – kontrole drogowe i kontrole autobusów

Rozpoczęły się ferie zimowe – w okresie od 16 stycznia do 26 lutego, czyli łącznie przez 42 dni, należy spodziewać się na drogach zwiększonego ruchu pojazdów związanego z wyjazdami. 

W ramach akcji Bezpieczne Ferie 2023, policjanci ruchu drogowego między innymi monitorują płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Koncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwracają m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani są także funkcjonariusze grup „SPEED”, którzy również reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Wzmożone kontrole to z pewnością także większa liczba mandatów. Dlatego pamiętaj o nowym taryfikatorze:

Policja kontroluje autobusy – punkty kontroli autokarów w całej Polsce

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Sprawdzenia przede wszystkim obejmują m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

Komenda Główna Policji przygotowała wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa [link PDF].


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany