Rejestracje jednośladów - czerwiec 2013 - Motogen.pl

Od początku roku liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w Polsce wyniosła 64 303 sztuk. Jest to o 11,8% (8 571 szt.) mniej niż w roku poprzednim. Spadek wśród pojazdów nowych (-17%) był większy niż wśród pojazdów używanych (-5,5%). Zarejestrowano ich odpowiednio 32 795 oraz 31 508. W nowych zdecydowanie dominują motorowery z 85,5% udziałem, a wśród używanych motocykle z 75,7% udziałem.

Motocykle

Czerwiec 2013 był bardzo dynamiczny zarówno dla nowych jak i używanych motocykli. Zakończył się odpowiednio wzrostem o 27,4% i 14,5% liczonym rok do roku. Kolejny miesiąc szczytu sezonu został podtrzymany przez przyspieszone rejestracje przed zmianą przepisów homologacyjnych i rejestracyjnych, które weszły w życie od 22 czerwca. Proporcjonalnie duży ruch odnotowano dla pojazdów SAM, które do tej pory korzystały z uproszczonej zasady rejestracji jednej sztuki na podstawie badania technicznego.  W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1161 nowych maszyn o 250 więcej niż przed rokiem i mniej o 27 niż miesiąc wcześniej. Od początku roku zarejestrowano 4 869 nowych motocykli, czyli o 2,8% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Nieco korzystniej wypadło pierwsze półrocze na rynku używanych motocykl, których zarejestrowano 23 862, więcej o 3,1% niż w ubiegłym roku.

Motorowery

Sezon letni rozpoczął się typowo dla motorowerów. Czerwiec był już słabszy niż maj i kwiecień. W ostatnim miesiącu utrzymywały się głębokie spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem zarówno w grupie nowych pojazdów, których zarejestrowano 7 162 (-16,7% r/r) jak i używanych (1825), gdzie spadek był jeszcze poważniejszy (-26,2%). Licząc od początku roku skala zmniejszenia rynku w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku wyniosła dla nowych motorowerów blisko 20% a dla używanych 25%. Zarejestrowano odpowiednio 27 926 nowych pojazdów i sprowadzono z zagranicznych rynków wtórnych 35 572.