Nie gap się! Ratuj życie! - Motogen.pl

Podczas najbliższego szkolenia, które odbędzie się 27 kwietnia, o godz 11:00, instruktorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu przygotowują pozorację wypadku z udziałem motocyklisty, aby w dostępny i obrazowy sposób zaprezentować jak na miejscu zdarzenia powinien postępować świadek wypadku – przygodny ratownik. Ten krótki pokaz będzie częścią prowadzonego szkolenia, przez co niejako „na żywo” pokazane zostaną umiejętności, które kursanci nabywają podczas prowadzonych zajęć. Dzięki temu kursanci będą mogli się przekonać, jak ważną rolę pełni przygodny ratownik w chwili wypadku i jak wiele od niego zależy.

Plan akcji
11:00 start pozoracji – 11:30 zakończenie pozoracji
Podczas pozoracji pokażemy czynności wykonywane przez przygodnego ratownika (przechodnia, świadka wypadku):

  • Zabezpieczenie i ocena miejsca zdarzenia
  • Sprawdzenie ilości i stanu poszkodowanych
  • Wezwanie profesjonalnych służb medycznych
  • Organizacja pomocy, angażowanie innych przechodniów (i gapiów)
  • Pomoc osobom poszkodowanym, użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego)
  • Przyjazd karetki pogotowia

O obecność podczas pozoracji i komentarz poprosiliśmy przedstawiciela Komendanta Stołecznej Policji, który potwierdził swoją obecność.

Ze swojej strony zachęcamy do zpisania się na kolejne terminy bezpłatnych kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanych przez Stowarzyszenie. W jaki sposób to zrobić pisaliśmy tutaj.