General Motors sprzedało udziały w Suzuki - Motogen.pl

General Motors zdecydowało sprzedać swoje udziały w Suzuki za 232 milionów USD. GMC pozbędzie się w ten sposób 16 413 000 akcji Suzuki, co stanowi 3 % całkowitego kapitału firmy, a Japończycy postanowili, że te udziały odkupią, wykorzystując środki środki finansowe pochodzące z rezerwy własnej.

Zarządy obu firm zadeklarowały, iż w przyszłości nie wykluczają ponownego zakupu akcji Suzuki przez General Motors Corporation.
Osamu Suzuki wydał w tej sprawie oświadczenie: ’Firmy Suzuki i GMC, jako partnerzy biznesowi stale wymieniały szczere opinie na różne tematy. Ponieważ GMC zdecydowało się podjąć ten wyjątkowy krok w kierunku poprawy swojego wyniku finansowego, co nietrudno zrozumieć, zdecydowaliśmy się weprzeć to stanowisko. W rozmowie z panem Wagonerem potwierdziliśmy, że wszystkie indywidualne projekty będą kontynuowane. Operacja nie będzie miała wpływu na aktualne plany biznesowe Suzuki.’