Wszystko, co chcecie wiedzieć o bazach i dodatkach olejów silnikowych - Motogen.pl

Każdy olej silnikowy to mieszanina oleju bazowego oraz dodatków uszlachetniających. Baza często jest mieszanką kilku różnych składników, które w efekcie zapewniają pożądane własności. Rodzaj bazy decyduje o tym, czy olej jest mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny. Dodatki uszlachetniające mają za zadanie poprawić parametry oleju bazowego (np. ustabilizować jego lepkość w dłuższym czasie), albo zadbać o konkretne funkcje (np. zmywanie osadów). Wymagania odnośnie do nowoczesnych olejów są tak wysokie, że dziś każdy olej ma w swoim składzie wiele różnych dodatków uszlachetniających.

Bazy olejowe

Amerykański Instytut Nafty (American Petroleum Institute – API) wprowadził podział baz, z jakich produkowane są oleje, na 5 grup:

  • Grupa I – produkty destylacji ropy naftowej (praktycznie nie stosowane poza specjalnymi olejami dla starych silników);
  • Grupa II – destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu; czasami wyróżnia się
  • Grupę II+ oznaczającą produkty z grupy II o podwyższonej jakości;
  • Grupa III – destylaty ropy naftowej poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym krakingiem w obecności wodoru; czasami wyróżnia się Grupę III+ oznaczającą produkty z grupy III o podwyższonej jakości;
  • Grupa IV – krótkołańcuchowe poliolefiny (ang. polyalphaolefins – PAO) otrzymywane drogą syntezy chemicznej;
  • Grupa V – pozostałe bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy chemicznej; najczęściej stosowane są oleje poliestrowe (ang. polyoester – POE).

Oleje złożone z baz należących do grupy I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem innych baz) nazywane są olejami mineralnymi.

Syntetyczny olej Liqui Moly 10W-50…

Oleje złożone z baz należących do grupy I i II oraz baz grup wyższych w określonej ilości nazywane są olejami półsyntetycznymi. O zaliczeniu oleju do półsyntetyków decyduje minimalna zawartość baz grup III, IV i V w bazie oleju (bez dodatków) zależna od norm obowiązujących w danym kraju – zazwyczaj jest to 25% lub 30%; oznacza to, że jest możliwa sytuacja, że olej zawierający w swej bazie 74% grupy II i 26% grupy III w jednym kraju zostanie zaliczony do półsyntetycznych (min. 25%), a w innych do mineralnych (min. 30%).

Linia produkcyjna Liqui Moly…

Bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę na pochodzenie oleju (kraj produkcji). Wśród państw europejskich tylko w Niemczech prawo ściśle reguluje nazewnictwo oleju, tzn. oleje, które maja tylko 100% bazy PAO mogą być nazywane jako w stu procentach syntetyczne. W innych krajach niestety jest różnie; zdarzają się sytuacje, że olej z grupy III lub III+ nazywany jest olejem syntetycznym.

O dodatkach do olejów czytaj na następnej stronie>>>

Autor: Jakub Olkowski