Ukończyłeś 70 lat? Poddaj się badaniom albo oddaj prawko – proponuje UE - Motogen.pl

Kierowcy po 70. dostaną wybór – badania lekarskie lub zwrot prawa jazdy. Taką zmianę przygotowują unijne władze.

Społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych starzeją się i trudno z tym faktem walczyć. To problem nie tylko dla prymitywnych systemów emerytalnych (jak np. polski) – kłopoty z rosnącą liczbą ludzi po 65. roku życia dotyczyć coraz bardziej będą także kierowców. Według różnych szacunków wiek ten w 2030 roku przekroczy nawet co czwarty kierujący.

I choć starsi kierowcy nie są na drogach największym problemem, bo tym od dawna są nowi posiadacze prawa jazdy, to według wielu statystyk (np. amerykańskiej NHTSA) ich udział w liczbie śmiertelnych ofiar wypadków jest ogromny – może sięgać nawet 2/3. Plan ograniczenia ofiar śmiertelnych o połowę w roku 2030 wydaje się trudny do zrealizowania bez zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W tym celu unijne władze sięgną zapewne po sugestie ETSC, czyli piątkę dla bezpieczeństwa. To jednak zbyt mało, stąd pomysł na ograniczenie swobody poruszania się dla seniorów.

Unijny plan zakłada wprowadzenie przepisu, w myśl którego kierowca, który ukończy 70. rok życia, kierowany byłby na specjalistyczne badanie, stwierdzające jego zdolność do kierowania pojazdami. Badanie takie nie byłoby wprawdzie obowiązkowe, jednak, jak to ujęto, kierowca, który odmówi badania, powinien dobrowolnie oddać prawo jazdy. Badanie takie powtarzane byłoby co pięć lat.

Pomysł już na pierwszy rzut oka wygląda mocno dwuznacznie, bo o ile rozumiemy troskę o bezpieczeństwo, o tyle dyskryminowanie grupy społecznej ze względu na wiek zwyczajnie śmierdzi bezprawiem. Co jeśli kierujący nie podda się badaniom i nie odda prawka? Czy wówczas zostanie mu ono automatycznie zawieszone w systemie, co pozbawi go praw?

Podobne pomysły pojawiały się także i w Polsce. W 2018 roku minister zdrowia zaproponował zmiany w przepisach regulujących wymagania zdrowotne stawiane przed kandydatami na kierowców. Chodziło o ograniczenie dostępu do egzaminów na prawko dla cukrzyków. Z kolei posłanka Mirosława Nykiel chciała wprowadzenia obowiązkowych corocznych badań okulistycznych.


Jedna odpowiedź

  1. Jurek

    Głupcom w uni w łepetynach się przewraca od tej kasy która dostają za friko

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany