Dwukrotne przekroczenie prędkości - jakie są aktualnie obowiązujące przepisy?

Dwukrotne przekroczenie prędkości to bardzo poważne wykroczenie, którego skutki mogą być bardzo poważne i kosztowne. Oto co grozi za dwukrotne przekroczenie prędkości.

Jazda z prędkością dwukrotnie wyższą niż dopuszczalna jest niebezpieczna. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości zwiększa ryzyko wypadku drogowego, ponieważ kierowca ma mniej czasu na reakcję i hamowanie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Ponadto, jazda z nadmierną prędkością zwiększa siłę uderzenia w przypadku kolizji, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.

Dwukrotne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

W Polsce dwukrotne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jest surowo karane. Zgodnie z polskim prawem, przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym jest traktowane jako poważne wykroczenie i podlega karze grzywny oraz punktom karnym. Nie obowiązują przepisy, według których za takie wykroczenie kierujący mógłby trafić do więzienia, ale kara i tak może być bardzo dotkliwa.

Dwukrotne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym to sytuacja, kiedy zabierają prawo jazdy na 3 miesiące. Do tego kierowca musi oczywiście zapłacić wysoki mandat – 1500 zł. Na jego konto trafi także 15 punktów karnych. Ponadto, jeśli kierowca dopuści się tego samego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy, grozić mu będzie podwójny mandat – 3000 zł.

Warto wiedzieć, że do zatrzymania prawa jazdy i ukarania mandatem za dwukrotne przekroczenie prędkości dojdzie nie tylko kiedy kierujący zostanie przyłapany przez policję. Dowodem popełnienia takiego wykroczenia może być także nagranie zarejestrowane przez fotoradar, albo też, w niektórych przypadkach, przez wideorejestrator.

Dwukrotne przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym

W Polsce dwukrotne przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym, karane jest mandatem i punktami karnymi. Przepisy nie przewidują w takim przypadku zatrzymania prawa jazdy. W przypadku dwukrotnego przekroczenia prędkości poza terenem zabudowanym kierujący musi liczyć się jednak z wysokim mandatem i dużą liczbą punktów karnych – nawet 1500 zł i 15 punktów.

Mandat za dwukrotne przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym dostać znacznie łatwiej, bo zwykle panują tutaj dogodne warunki do rozwijania wysokich prędkości. Otrzymanie mandatu za dwukrotne przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym zależy od wielu czynników, takich jak miejsce, czas, warunki pogodowe, ruch drogowy i zachowanie kierowcy. Policja często przeprowadza kontrole prędkości na drogach, szczególnie w miejscach, gdzie zdarza się wiele wypadków drogowych lub gdzie przekraczanie prędkości jest częste. W przypadku przekroczenia prędkości, policja może nałożyć na kierowcę mandat lub skierować sprawę do sądu. Ostatecznie, decyzja o nałożeniu mandatu zależy od policjanta i okoliczności zdarzenia. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i bezpiecznie poruszać się po drodze.

W 2020 roku rząd pracował nad przepisem, który miałby wprowadzić utratę prawa jazdy za dwukrotne przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Finalnie, po wielu analizach i konsultacjach, w tym zasięgnięciu opinii ekspertów, przepis taki nie został wprowadzony.

Co grozi za dwukrotne przekroczenie prędkości

Podsumujmy – dwukrotne przekroczenie prędkości skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, takimi jak:

  1. Kara grzywny – kierowca musi zapłacić wysoką karę finansową za wykroczenie, która może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.
  2. Punkty karne – kierowca otrzymuje punkty karne na swoim koncie, które wpływają na jego historię kierowcy i mogą prowadzić do utraty prawa jazdy.
  3. Kara ograniczenia wolności – w przypadku poważnego przekroczenia prędkości, kierowca może zostać skazany na karę ograniczenia wolności.
  4. Pozytywne wyniki testu alkomatem lub testu na obecność narkotyków w organizmie mogą skutkować dodatkowymi konsekwencjami, takimi jak dalsze ograniczenia wolności, wysoka kara finansowa lub pozbawienie prawa jazdy na dłuższy okres czasu.
  5. Zatrzymanie prawa jazdy – organ odpowiedzialny za sprawy drogowe może nałożyć karę zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące, jeśli do dwukrotnego przekroczenia prędkości doszło w terenie zabudowanym.
  6. Odpowiedzialność cywilna – kierowca może być zobowiązany do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku wypadku spowodowanego przez przekroczenie prędkości.

Wszystkie te konsekwencje są poważne i mogą mieć negatywny wpływ na życie kierowcy, dlatego ważne jest, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i bezpiecznie poruszać się po drodze.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany