Nowe prawo jazdy – telenowela trwa - Motogen.pl

Jak już wcześniej Was informowaliśmy, WORD-y zdecydowały się na wdrożenie planu ratunkowego dotyczącego egzaminów teoretycznych. Mają podpisywać czasowe umowy z wybranymi dostawcami systemów. Na początku mówiło się o wyborze wspólnego dostawcy; teraz okazuje się, że część WORD-ów wybrała jednego, inna drugiego, a jeszcze inne ośrodki dotąd nie podjęły decyzji.

Wszystkie systemy będą spełniały wymagania ustawowe, ale, jak twierdzi Dziennik Gazeta Prawna, w praktyce mogą być niekompatybilne ze sobą. Może się okazać też, że różne systemy będą różnie przystosowane do wymiany danych ze starostwami powiatowymi. Najgorsze dla zdających jest to, że każdy z dostawców systemu przygotował własną bazę pytań egzaminacyjnych, które mogą mieć odmienną wagę punktową (od 1 do 3 pkt). Może zatem dojść do poważnych rozbieżności w ocenianiu, na przykład kandydat z Warszawy, odpowiadając prawidłowo na pytanie, dostanie 3 pkt, a zdający w Gdańsku tylko 1.

Podobno pod koniec listopada ma się odbyć spotkanie dyrektorów WORD-ów w tej sprawie. Oznacza to, że na poprawki, zmianę decyzji, ostatnie wdrożenia systemów ośrodkom zostaną niecałe dwa miesiące, a to bardzo mało czasu.