Większych uprawnień dla pieszych nie będzie! - zdjęcie
Większych uprawnień dla pieszych nie będzie!
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji złożono petycję o zmianę przepisu dającego pieszym pierwszeństwo już na etapie wchodzenia na przejście dla pieszych tak, jak ma to miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej. MSWiA mówi: nie!