Nowy tor motocrossowy w Dołhobrodach - Motogen.pl

Wszystko to dzięki Włodawskiemu Motorowemu Klubowi Sportowemu. Z inicjatywą budowy toru wyszła grupa młodych ludzi, którzy w większości wciąż są studentami.

Stowarzyszenie składa się z 15 osób i powstało 29 grudnia 2012 roku. Dzięki tej inicjatywie tor może zostać otwarty już w maju.  5 kwietnia stowarzyszenie podpisało umowę użyczenia terenu o powierzchni 2,5 ha w gminie Hanna. Jest to teren po byłej kopalni piasku.

Na szczęście teren ten jest oddalony od zabudowań, więc nie ewentualny hałas nie powinien nikomu przeszkadzać. Tor ma znajdować się w niecce, dzięki czemu widzowie będą mogli z góry oglądać to co dzieje się na całej nitce toru.

Ambitne plany organizatorów tego przedsięwzięcia zakładają, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze mistrzostwa motocrossowe w powiecie włodawskim odbędą się już w maju.