Kolejne zmiany ustawy o kierujących pojazdami - Motogen.pl

Rewolucji na drogach nie będzie. Będzie za to kolejne opóźnienie – jak przewiduje MSW, do stycznia 2016 roku. Już informowaliśmy Was o tym, że 19 stycznia 2013 nie wejdą w życie przepisy dotyczące między innymi 2-letniego okresu próbnego dla młodych kierowców (dot. kat. B) czy kursów reedukacyjnych.

Rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Mikołaj Karpiński wyjaśnia: „wprowadzenie przepisów dotyczących okresu próbnego dla młodych kierowców bez wspomagania CEK nie jest możliwe. Bez osiągnięcia przez CEK pełnej funkcjonalności nie będą także realizowane przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące kursów reedukacyjnych”.

Co jeszcze nas czeka? Nie zostaną zniesione kursy, które likwidują 6 punktów karnych. Niestety, w związku z planowanym przesunięciem wejścia w życie nowych zasad gromadzenia i ewidencjonowania punktów nie będzie też limitu 10 punktów karnych możliwych do otrzymania podczas jednego zatrzymania.

Przypominamy jednak, że te zmiany nie wpływają na zapoczątkowanie nowych egzaminów na prawo jazdy i wprowadzenie nowych kategorii. Te postanowienia mogą się zmienić, jeśli zostanie przegłosowana poprawka PiS-u, o której pisaliśmy. Ale nadal wydaje się to mało prawdopodobne.