FIM i FEMA razem. Dwie największe organizacje motocyklowe łączą siły - Motogen.pl

Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM) i Federacja Europejskich Stowarzyszeń Motocyklistów (FEMA) łączą siły, by jeszcze skuteczniej lobbować na rzecz motocyklistów w strukturach UE.

Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) oraz Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) zawiązały porozumienie, które ma na celu wzmocnienie reprezentacji motocyklistów na arenie międzynarodowej oraz zapewnienie lepszej ochrony praw i interesów użytkowników jednośladów. Ich współpraca ma obejmować:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach – wspólne kampanie edukacyjne i programy szkoleniowe.
  • Reprezentację praw motocyklistów – wspólne działania lobbingowe na rzecz korzystniejszych regulacji prawnych.
  • Wymianę wiedzy i doświadczeń – organizowanie wspólnych konferencji, warsztatów i seminariów.

FIM i FEMA będą koncentrować się na kilku kluczowych obszarach:

  1. Bezpieczeństwo na drogach – zwiększenie świadomości na temat bezpiecznej jazdy oraz promowanie nowoczesnych technologii wspierających bezpieczeństwo.
  2. Polityka transportowa – dążenie do uwzględnienia motocyklistów w europejskich i międzynarodowych strategiach transportowych.
  3. Ochrona środowiska – promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań w motocyklach.

Oczekiwania i Nadzieje

Połączenie sił FIM i FEMA ma przynieść korzyści nie tylko dla samych organizacji, ale przede wszystkim dla motocyklistów na całym świecie. Wspólne działania mają na celu poprawę warunków jazdy, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie głosu motocyklistów w ważnych debatach publicznych i legislacyjnych.

Zakończenie

Współpraca FIM i FEMA to krok w kierunku silniejszej, bardziej zjednoczonej reprezentacji motocyklistów. Oczekuje się, że połączenie ich doświadczenia i zasobów przyniesie realne, pozytywne zmiany w świecie motocyklizmu. To także znak, że motocykliści mogą liczyć na lepsze warunki i większą ochronę swoich praw w przyszłości.

Więcej informacji na temat współpracy można znaleźć na stronach FIM i FEMA.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany