Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało tę zmianę już od dawna, a w połowie października dotarły do nas bardzo ważne informacje. Ustawa została przegłosowana, a jej wejście w życie to już wyłacznie kwestia (krótkiego) czasu. [AKTUALIZACJA: nowelizacja wejdzie w życie wraz z dniem 6 grudnia 2019 roku!]

Dnia 5. września Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Wspomniane tutaj terminy jednak zostały przesunięte.
„Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.”

Dziś, 17 października dowiadujemy się, że nowelizacja została już przegłosowana w Sejmie. Za ustawą było 415 posłów, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Względem wcześniejszych ustaleń zmieniły się jednak terminy, a powodem był wydłużony kalendarz prac parlamentarnych obecnej kadencji. To oznacza, że zarówno korytarz życia, jak i jazda na suwak, wejdą w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kiedy to nastąpi? Skoro Sejm zaakceptował nowelizacje niemalże jednogłośnie, nie należy spodziewać się weta ze strony prezydenta. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

 

[AKTUALIZACJA Z DNIA 20 LISTOPADA]

Nowelizacja ustawy opublikowana została w Dzienniku Ustaw dnia 14 listopada. Przepisy dotyczące korytarza życia oraz jazdy na suwak
zaczną obowiązywać od dnia 6 grudnia 2019 roku.

Korytarz życia

Formowanie korytarza życia obowiązywało będzie na drogach, które mają dwa lub więcej pasów w jednym kierunku. W przypadku zatoru, kierowcy będą zobowiązani do umożliwienia przejazdu środkiem dla służb ratunkowych. Jeżeli droga ma więcej niż 2 pasy, ierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo.

Jazda na suwak

Jeżeli na drodze wielopasmowej, któreś pasy kończą się i powstaje zator, wtedy zaczyna obowiązywać „jazda na suwak”. Kierujący pojazem na kontynuowanym pasie, zobowiązany będzie do wpuszczenia jednego kierowcy z pasa kończącego się. Manewr powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

Ciekawi jesteśmy, jakie sankcje i mandaty groziły będą szeryfom drogowym, którzy nie respektowali będą powyższych obowiązków.