W 2018 roku doszło do 2779 wypadków w których udział wzięli kierowcy będący pod wpływem alkoholu. Grupa posłów z PSL-Kukiz zgłosiła nowy projekt przewidujący, że NFZ będzie mógł wystąpić z roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku, będącego pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Projekt zakłada, że każdy prowadzący (nie tylko motocykle, ale także samochody, quady i wszelkie pojazdy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, który spowoduje wypadek,  będzie musiał pokryć koszty pracy zespołów ratowniczych, leczenia szpitalnego, rehabilitacji i opieki specjalistycznej.