Gdy sąd wyda zakaz prowadzenia pojazdów typu quad, ustawa nie pozwala na odzyskanie prawa jazdy. Sąd Administracyjny uznał tę ustawę za niekonstytucyjną, nakazując zwrot prawka ze wszystkimi kategoriami.

Sądowy zakaz prowadzenia

Portal Rzeczpospolita opisuje ciekawy przypadek. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie uznał kierowcę winnym prowadzenia quada w stanie nietrzeźwości. Zastosowano w jego sprawie środek karny w postaci: zakaz prowadzenia w ruchu lądowym pojazdów mechanicznych typu quad na okres 3 lat.

Niespotykany zakaz

Należy wspomnieć, że jest to rzadko spotykany zakaz. Sąd najczęściej orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych lub samochodowych. Czasami jest to trochę bardziej konkretny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B, adekwatnie. W opisywanym przypadku sąd zawęził zakaz jedynie do ściśle określonego typu pojazdów – quadów.

Polskie prawo określające typ homologacji jest zbieżne z prawem unijnym. Quady słowem prawa nazywane są czterokołowcami i dzielą się na dwa typy homologacji: czterokołowce lekkie (L6e) oraz czterokołowce (L7e).

Kierowca chciał więc odzyskać prawo jazdy

Skoro sąd zakazał prowadzenia wyłącznie quadów na 3 lata, to kierowca chciał odzyskać swoje prawo jazdy, w którym posiadał kategorie B oraz C.

Starosta przyznał, że wyrok budzi wątpliwości i nie wydał prawa jazdy. Powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami. Według tej ustawy nie można wydać prawa jazdy osobie, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stanowisko to zostało podtrzymane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Prawo jest iluzoryczne i niekonstytucyjne

Na dalszym etapie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który przychylił się do wniosku kierowcy.

WSA uznał, że prawo jest sprzeczne z zasadami państwa demokratycznego: z jednej strony Kodeks Karny zezwala na zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, a z drugiej strony prawo administracyjne nie dopuszcza jakichkolwiek wyjątków pozbawiania uprawnień do kierowania. Wskazano, że prawo do sprawiedliwego rozwiązania sprawy w wyniku staje się iluzoryczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że regulacje zawarte w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim uniemożliwiają zwrócenie kierującemu prawa jazdy dotyczącego uprawnień do kierowania pojazdami, których nie objął środek karny orzeczony wobec tego kierującego przez sąd powszechny naruszają art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Kierowca otrzyma prawo jazdy i pouczenie

Zgodnie z orzeczeniem WSA, zapisy ustawy niedopuszczające zwrotu prawa jazdy w przypadku opisywanego kierowcy, nie powinny być stosowane.

Kierowca więc powinien otrzymać zwrot prawa jazdy ze swoimi kategoriami B i C. Powinien przy tym zostać pouczony o nałożonym przez sąd zakazie (czyli o zakazie prowadzenia quadów przez 3 lata).

źródło: rp.pl

Więcej w Porady, Prawo i Przepisy, Wyróżnione
(Prawdopodobnie) wraca termin 30 dni i kara do 1000 zł za niezgłoszenie sprzedaży/zakupu lub brak rejestracji(?)

Dotychczasowa specustawa obowiązuje do końca roku. Póki co jej przedłużenie nie jest planowane - mimo, że pandemia trwa, a w...

Zamknij