Początkowy plan zakładał odejście od węgla w roku 2050, ale Yamaha postanowiła przyspieszyć proces aż o 15 lat.

Yamaha Motor z dumą ogłasza, że firma przyspiesza realizację celu neutralności węglowej dla swoich fabryk – w tym zagranicznych – do 2035 r. Stanowi to potężną zmianę i znaczne przyspieszenie tempa: pierwotnie osiągnięcie neutralności węglowej (według planu środowiskowego Yamaha Motor Group 2050 ogłoszonego w lipcu 2021 r.) miało nastąpić w 2050 roku. Teraz przyspieszono ten cel o 15 lat, do roku 2035.

Aby osiągnąć nowy cel, Yamaha będzie realizować inicjatywy koncentrujące się na minimalizacji zużycia energii, a także poleganiu na czystszej energii. Prognozowanym rezultatem tych ruchów do 2035 r. jest redukcja emisji CO2 o 92% (w porównaniu z 2010 r.) z działalności produkcyjnej w krajowych i międzynarodowych fabrykach Yamaha Motor. Ponadto pozostała emisja CO2 zostanie zrównoważona uznanymi na całym świecie metodami realizacji.

Aby osiągnąć neutralność węglową fabryk, Yamaha wyznacza dwie główne ścieżki.

Minimalizacja zużycia: Wdrażanie podejścia energetycznego bazującego na teoretycznych wartościach oraz promowanie innowacji procesów.

Minimalizacja zużycia – Główne inicjatywyPrzegląd
Podejście energetyczne bazujące na teoretycznych wartościach– Ma na celu zminimalizowanie zużycia energii poprzez zdefiniowanie tylko energii naprawdę potrzebnej do tworzenia produktów jako mającej wartość, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich innych rodzajów zużycia energii jako celów poprawy
– Skrupulatnie wdrażaj automatyczne wyłączanie urządzeń, aby dążyć do zerowego czuwania i stałego zużycia energii
Innowacje procesów– Wprowadzenie urządzeń o minimalnych rozmiarach przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię, ale nadal zapewniających wysoką wydajność w celu zapewnienia znacznych oszczędności energii

Czystsza energia: Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i promowanie stosowania paliw wolnych od paliw kopalnych

Czystsza energia – Główne inicjatywyPrzegląd
Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii– Przełączenie się na Shizuoka Green Denki firmy Chubu Electric Power (bezemisyjna energia wodna) we wszystkich obiektach i miejscach pracy pod jurysdykcją centrali od lipca 2022 r. Stopniowe przechodzenie na bezemisyjne zużycie energii w innych krajowych i międzynarodowych spółkach grupy, dążąc do całkowitego globalnego przejścia na bezemisyjną energię elektryczną do 2030 r.
– Kontynuacja instalacji paneli słonecznych w celu zwiększenia stosunku energii elektrycznej wytwarzanej przez siebie
Paliwa niezawierające paliw kopalnych– Przyspieszenie przejścia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, wprowadzając elektryczne wersje pieców przemysłowych i innych urządzeń fabrycznych wytwarzających ciepło, klimatyzację bezparową i wiele innych.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany