Po entuzjastycznym przyjęciu nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami przez Sejm, trafiła ona do Senatu. Senacka Komisja Infrastruktury nie wniosła żadnych poprawek do projektu, co oznacza, że w niezmienionej formie trafi on pod głosowanie.

 

Pomysłodawcy nowelizacji chcieli ułatwić dostęp do trójkołowców między innymi osobom niepełnosprawnym, które, ze względu na stopień niepełnosprawności, nie mają szans na uzyskanie prawa jazdy kategorii A. Ustawa nie ograniczy jednak dostępu do trójkołowców tylko dla takich kierowców.

 

Nadal nie jest jasne, czy w nowelizacji lub w przepisach wykonawczych znajdzie się zapis regulujący precyzyjnie o jakie trójkołowce chodzi. Pojawiają się wprawdzie głosy, że ustawa nie dotyczyć będzie pojazdów trójkołowych z homologacją motocyklową (Yamaha Niken, Piaggio MP3), ale w samej propozycji nowelizacji takiego zapisu nie ma.

 

Dziś, aby prowadzić pojazd trójkołowy, zarówno pochylający się w zakrętach, jak Yamaha Niken, jak i ten, który się nie pochyla, na przykład Can-Am Spyder, potrzebne jest prawo jazdy kategorii A.