Taryfikator mandatów 2019. Jakie kary za motocyklowe wykroczenia? - Motogen.pl

Prezentowany taryfikator dotyczy wykroczeń związanych z jazdą motocyklem. Warto zwrócić szczególną uwagę na przekroczenia prędkości, zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu (na ten przepis często powołują się policjanci wlepiający mandat za przeciskanie się między samochodami w korku) i omijanie pojazdów przed przejazdem kolejowym.

Wielu z was pewnie zdziwi się, że nasze motocyklowe nawyki, do których przywykliśmy, są w taryfikatorze opisane jako wykroczenia i zagrożone karą.

Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1 Kodeksu Drogowego):
 

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • od 11 do 20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • od 21 do 30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • od 31 do 40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • od 41 do 50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • od 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł (art.19 ust.2 pkt 2 Kodeksu Drogowego)
 

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł (art.19 ust.2 pkt 1 Kodeksu Drogowego)
 

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł (art.19 ust.3 Kodeksu Drogowego)
 

 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu (art.21 ust.4 Kodeksu Drogowego):

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • o 11–20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • o 21–30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • o 31–40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • o 41–50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.
   

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł (art.16 ust.4 Kodeksu Drogowego)

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł (art.16 ust.6 Kodeksu Drogowego)

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł (art.40 ust.1 Kodeksu Drogowego)

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3 Kodeksu Drogowego)

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 2 Kodeksu Drogowego)

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 5 Kodeksu Drogowego)

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł (art.44 ust.1 pkt 3 lub ust.3 Kodeksu Drogowego)

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł (art.41 Kodeksu Drogowego)

Włączanie się do ruchu
 

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł (art.17 ust.2 Kodeksu Drogowego)

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł (art.18 ust.1 Kodeksu Drogowego)

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł (art.22 ust.6 pkt 4 Kodeksu Drogowego)

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł (art.22 ust.6 pkt 1 Kodeksu Drogowego)

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł (art.22 ust.5 Kodeksu Drogowego)

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł (art.22 ust.2 Kodeksu Drogowego)

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł (art.22 ust.4 Kodeksu Drogowego)

Wymijanie, omijanie i cofanie
 

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł (art.26 ust.3 pkt 2 Kodeksu Drogowego)

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł (art.28 ust.3 pkt 4 Kodeksu Drogowego)

Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł (art.23 ust.1 pkt 3 Kodeksu Drogowego)

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł (art.23 ust.2 Kodeksu Drogowego)[/list]

Wyprzedzanie
 

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.26 ust.3 pkt 1 Kodeksu Drogowego)

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.27 ust.4 Kodeksu Drogowego)

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
 

 • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 1 Kodeksu Drogowego),
 • kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 2 Kodeksu Drogowego).
   

 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 1 Kodeksu Drogowego)

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 2 Kodeksu Drogowego)

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 3 Kodeksu Drogowego)

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 3 lub ust.6 Kodeksu Drogowego)

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł (art.24 ust.2 Kodeksu Drogowego)

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł (art.24 ust.3–5 Kodeksu Drogowego)

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł (art.24 ust.6 Kodeksu Drogowego)

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł (art.24 ust.6 Kodeksu Drogowego)

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł (art.24 ust.11 Kodeksu Drogowego)

Przecinanie się kierunków ruchu
 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł (art.26 ust.1 Kodeksu Drogowego)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł (art.26 ust.2)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł (art.26 ust.4)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł (art.27 ust.1)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł (art.27 ust.1a)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł (art.27 ust.3)

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł (art.26 ust.7)

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł (art.28 ust.4)

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł (art.26 ust.6)

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 1)

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł (art.30 ust.1 pkt 1)

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł (art.30 ust.1 pkt 2)

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 1)

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 2)

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł (art.30 ust.3)

Autostrady i drogi ekspresowe 

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.22 ust.6 pkt 2)

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.23 ust.2)

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł (art.45 ust.1 pkt 4)

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł (art.49 ust.3)

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł (art.49 ust.3)

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.50 ust.1 pkt 1)

Nieprawidłowe zatrzymanie i postój
 

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł (art.46 ust.1)

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł (art.47a)

Zatrzymywanie pojazdu:
 

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł (art.49 ust.1 pkt 1),
 • na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: od 100 do 300 zł (art.49 ust.1 pkt 2),
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł (art.49 ust.1 pkt 3),
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 4),
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 5),
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 6),
 • przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 7),
 • na pasie między jezdniami: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 8),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 9),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 10),
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 11).

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł (art.50 ust.1 pkt 2)

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł (art. 47)

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł (art.46 ust. 2)

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł (art.46 ust.3)

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 1)

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 2)

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 3)

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 4)

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł (art.49 ust.2 pkt 5)

Używanie świateł zewnętrznych
 

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł (art.51 ust.1)

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł (art.51 ust.1)

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł (art.51 ust.6)

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł (art.51 ust.1)

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł (art.52 ust.1)

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł (art.51 ust.3)

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł (art.51 ust.5)

Używanie pojazdów w ruchu drogowym 

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł (art.53 ust.2)

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 1)

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 2)

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 1)

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł (art.60 ust.2 pkt 1)

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 5)

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł (art.60 ust.3)

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł (art.32 ust.6)

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł (art.58 ust.2)

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł (art.60 ust.1 pkt 3)

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł (art.60 ust.2 pkt 2)

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł (art.59 ust.2)

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 4)

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 3)

Kierujący i uprawnienia
 

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

 • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł (art.3 w zw. z art.4–7)
 • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł (art.3 w zw. z art.4–7)
   

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł (art.3 w zw. z art.4–6)

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3)

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie prawa jazdy: 50 zł (art.38)

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)

Inne wykroczenia 
 

Wielu wykroczeń nie udało się przypisać do konkretnych grup, więc poniżej lista innych wykroczeń opisanych w kodeksie drogowym.

 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł (art.45 ust.1 pkt 8)

 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3)

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
 

 • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł (art.66)
 • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł (art.71)
   

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł (art.45 ust.1 pkt 9)

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 10)