Ratujmy Muzeum Techniki w PKiN! - Motogen.pl

Wspieramy akcję Fundacji Wspierania Muzeum Techniki mającą na celu obronę zabytków polskiej myśli technicznej.

Darowiznę wpłacamy na konto:

KRS 0000417345
Nr konta, Bank PKO SA
76 12 40 6159 1111 0010 4562 5573

www.mtip.pl/ zakładka: wesprzyj muzeum 

DZIĘKUJEMY!