Punkty karne na dwa lata, 5 tys. zł. za przekroczenie prędkości i zniesienie szkoleń redukujących punkty to nowe pomysły rządu w walce z piratami drogowymi.

Rada Ministrów ujawniła projekt zmian w przepisach. Jest on dotkliwy dla kierowców niestosujących się do ograniczeń. Mandaty radykalnie wzrosną, punkty będą przyznawane na dwa lata a szkolenia redukujące ich liczbę, zostaną zlikwidowane.

Najważniejsze zmiany

Sądy oraz organy kontroli ruchu będą mogły nakładać wyższe kary za szczególnie niebezpieczne wykroczenia. Takich jak m.in.: niestosowanie się do znaku drogowych, sygnalizacji świetlnej, przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy.

W przypadku wykroczeń drogowych posłowie chcą podnieść maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys.zł. Podwyższono mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h do 5 tysięcy złotych.

Nietrzeźwość i punkty karne

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, kary pozbawienia wolności mają być dotkliwsze. Przy okazji sąd będzie miał możliwość orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość czasowego niedopuszczenia pojazdu do ruchu jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganych uprawnień. Wówczas kara pieniężna będzie mogła wynieść nawet 10 tysięcy złotych.

W odniesieniu do punktów karnych zmieni się kilka kwestii. Punkty skasują się po dwóch latach. Kierowca za naruszenie przepisów będzie mógł dostać 15 w miejsce maksymalnych obecnie, 10 punktów za niektóre wykroczenia. Rząd planuje także zlikwidować szkolenia redukujące ilość punktów.

Ponadto wysokość składki OC będzie zależała od ilości punktów karnych – ubepieczyciel będzie miał dostęp do canych z CEPiK.

Ministrowie Infrastruktury i Sprawiedliwości mają jeszcze uzgadniać ostateczną formę ustawy, która następnie trafi do Sejmu.

Więcej w Newsy, Prawo i Przepisy, Z Kraju
Bandidos MC
Klub Motocyklowy Bandidos MC zakazany w Niemczech

Niemcy zakazali działalności klubu motocyklowego Bandidos MC. Wszelkie struktury mają być rozwiązane w trybie natychmiastowym…

Zamknij