Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała pakiet rekomendacji, z których najważniejsze to wyższe OC i wygodniejsza likwidacja szkód dla poszkodowanych…

Szczegółowe rekomendacje zostaną opublikowane w drugiej połowie lipca. Likwidacja szkód będzie z dużo wyższym standardem, choćby powiększona o usługi door 2 door.

KNF będzie oczekiwać od firm ubezpieczeniowych realnych cen naprawy, a nie zaniżonych jak dotychczas (szczególnie w odniesieniu do czasu naprawy i kosztów części). Dodatkowo stawki będą brane z okolic miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Wiadomo, że w Warszawie będą one wyższe niż w mniejszych miejscowościach o niższych kosztach utrzymania.

Wspomniane door 2 door miałoby polegać także na tym, że ubezpieczyciel przejmuje całkowitą kontrolę nad procesem naprawy, a więc załatwieniem formalności, wyborem warsztatu, kosztem holowania itp.

Koszt wdrożenia wspomnianych rekomendacji to 500 mln rocznie. Przewidywany wzrost składek ubezpieczeniowych powinien nie przekroczyć 4% wartości dotychczasowej taryfy. W 2022 ubezpieczyciele (I kwartał) wypłacili dotąd 2,4 mld złotych z tytułu likwidacji szkód wynikających z ubezpieczenia OC.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany