Okres próbny, jedna z najważniejszych zmian nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdów spotkał się z krytyką ze strony specjalistów. Wskazywano, że system szkoleń i ilość ODTJ jest niewystarczająca do zrealizowania doskonalenia umiejętności w dodatkowo płatnych szkoleniach w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy.

W zawiązku z tym Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło (po raz kolejny) przesunąć termin wdrożenia nowych przepisów.

 

Jak się okazuje, portal PrawoDrogowe.pl znalazł sensacyjną informację o uchyleniu w ogóle zapisów o okresie próbnych. Poniżej propozycja Ministerstwa Cyfryzacji (jeszcze nie trafiła do Rządowego Centrum Legislacji):

 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wprowadzony został przepis uchylający rozdział 14 tej ustawy Okres próbny (art. 91-95 ustawy). Zmiany dokonane w art. 99, art. 102, art. 103, art. 105 oraz art. 135 są konsekwencją tej zmiany”.

 

Mówiąc prościej:  jeśli propozycja trafi do RCL najprawdopodobniej przepisy o okresie próbnym nie będą obowiązywać.