Okolice zdarzenia…

Wszelkie osoby posiadające informacje o zdarzeniu, lub świadkowie wypadku proszeni są o osobisty kontakt z Komendą Policji w Warszawie przy ulicy Wilczej 21, lub pod numerami telefonów: (22) 603 61 01, (22) 603 91 50, (22) 603 91 33.