Kurs dla kandydatów na ratowników drogowych - Warszawa - Motogen.pl
Zawiadamiamy ludzi dobrej woli, którzy chcą nieść pomoc innym w nagłych przypadkach urazów medycznych, że w dniach 5-6 kwietnia organizujemy kurs dla kandydatów na ratowników drogowych.
Program szkolenia zawiera:
– ocena stanu ogólnego poszkodowanych,
– postępowanie w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia,
– postępowanie w przypadku wstrząsu (stresu),
– postępowanie z nieprzytomnym,
– udrożnienie dróg oddechowych,
– technika sztucznego oddychania metodą „usta-usta” i pośredniego masażu serca,
– postępowanie przy zranieniach, złamaniach, krwotokach, omdleniach, oparzeniach, odmrożeniach i zatruciach,
– wyposażenie apteczki, zakładanie opatrunków, układanie w pozycji bocznej,
– ABC reanimacji,
– wykorzystanie apteczki,
– ćwiczenia na fantomie,
– zabezpieczenie miejsca wypadku i ratownika, w tym problem AIDS,
– działania zabezpieczające powstanie pożaru,
– wezwanie pomocy: karetki pogotowia, straży i policji,
– ocena sytuacji drogowej, oznakowanie miejsca zdarzenia,
– zablokowanie pojazdu, aspekty pracy zespołowej i pozyskiwanie współpracowników spośród świadków zdarzenia,
– segregacja rannych, wezwanie pomocy dodatkowej, podejmowanie decyzji np. ewakuacja rannych,
– przekazanie akcji resuscytacyjnej oraz informacji dotyczących przebiegu akcji rtunkowej.

Wykładowcami są pracownicy katedry Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof w Warszawie, oraz instruktorzy Ratownictwa PZM.

Czas trwania szkolenia 8 godzin.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo.

Informacja i zapisy:
Automobilklub Stołeczny ,,MAK”
ul. Filtrowa 77 02- 032 Warszawa
tel./fax. 022- 823-41-69
email: [email protected]
biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Podczas zapisów należy wnieść wpisowe w wysokości 90zł.