Kto ma pierwszeństwo na rondzie?       - Motogen.pl

Kto ma pierwszeństwo na rondzie? Rondo dwupasmowe, rondo bez znaków, rondo turbinowe, kiedy tramwaj ma pierwszeństwo…

Zasady pierwszeństwa na rondzie

Pierwszeństwo na rondzie zależy od oznakowania ronda. W kodeksie drogowym nie ma pojęcia rondo, ale jest definicja skrzyżowania o ruchu drogowym. Wg podanej tam definicji jest to skrzyżowanie oznaczone znakiem C-12 (ruch okrężny). To oznacza, że ruch odbywa się wokół placu (wyspy) o kierunku oznaczonym na znaku. Jeśli nie ma dodatkowych oznaczeń ani urządzeń sterujących sposób jazdy wyznaczają zasady ruchu drogowego.

W przypadku, gdy na rondzie zainstalowano sygnalizację, to ona reguluje ruch i pierwszeństwo przejazdu. Jeśli jednocześnie mogą się poruszać auta i tramwaje to te ostatnie mają pierwszeństwo niezależnie od tego, w którym kierunku jadą (mogą skręcać).

Zajmując pas przed wjazdem na rondo, powinniśmy to zrobić zgodnie z ogólnymi zasadami. Jedziemy prosto lub skręcamy w prawo, zajmijmy prawy pas. Jeśli w lewo, najlepiej lewy. Jeśli zjeżdżamy z ronda z lewego pasa, oczywiście musimy ustąpić pierwszeństwo pojazdom już jadącym na pasie, który przecinamy.

Przy zmianie pasa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązują takie same zasady jak na prostej drodze. Kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas, musi ustąpić pierwszeństwo pojazdowi będącemu już na tym pasie oraz temu, który chce wjechać na ten pas z prawej strony. Jeżdżąc pamiętaj, żeby przegląd motocykla był zawsze wykonany poprawnie.

Czy używać kierunkowskazu?

Sporo wątpliwości mają kierowcy w kwestii używania kierunkowskazów na rondzie i przed nim. Niektórzy sygnalizują zamiar skrętu w lewo, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, a przed zjazdem dopiero wrzucają prawy kierunkowskaz. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie ma to uzasadnienia. Może to wprowadzać w błąd innych kierowców. Sygnalizowanie kierunkowskazem powinno dotyczyć tylko zamiar opuszczenia skrzyżowania, choć nie jest to konieczne na rondzie, na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie dwupasmowym?

Kto ma pierwszeństwo na rondzie dwupasmowym? Pierwszeństwo na rondzie wielopasmowym nie jest sprawą skomplikowaną. Podstawą jest moment wjazdu na rondo. Jeśli stoi przy nim znak C-12 (skrzyżowanie okrężne) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa) wówczas przed wjazdem ustępujemy pierwszeństwo wszystkim pojazdom już na nim będącym. Na samym rondzie chcąc zmienić pas, pamiętamy o tym, że musimy ustąpić pojazdom już się na nim znajdującym i tutaj przepisy działają identycznie jak na drodze.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie bez znaków?

Kto ma pierwszeństwo na rondzie? To już wiemy. A kto ma pierwszeństwo na rondzie bez znaków? Na rondzie bez znaków, a więc takim, przed którym nie jest umieszczony znak „ustąp pierwszeństwa”, obowiązuje zasada prawej ręki. W takiej sytuacji wjeżdżający na rondo mają pierwszeństwo przed kierowcami już na nim będącymi. Jednak takie ronda zdarzają się w Polsce rzadko.

Pierwszeństwo na rondzie turbinowym

Pierwszeństwo na rondzie turbinowym. Kto na rondzie ma pierwszeństwo? Wszystko zależy od znaku, jaki jest ustawiony przed rondem. Jeśli będzie to znak „ustąp pierwszeństwa” przejazdu, wówczas kierowca auta wjeżdżającego na rondo ma nakaz przepuścić pojazdy już na nim będące. Na samym rondzie, jeśli jest kilka pasów, a inne auto jedzie lewym, możemy na nie wjechać. Na rondzie turbinowym ruch i jego pierwszeństwo ustalają znaki poziome.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie?

Czy na rondzie tramwaj ma pierwszeństwo? Wszystko zależy od tego, jak rondo jest oznakowane. Jeśli przed wjazdem na rondo nie umieszczono znaku „ustąp pierwszeństwo”, należy przepuścić tramwaj zarówno wjeżdżający jak i zjeżdżający z ronda. Jeśli umieszczono znak „ustąp pierwszeństwo”, wówczas przepuszczamy tylko tramwaj zjeżdżający z ronda. Pierwszeństwo na rondzie z tramwajem nie jest skomplikowane.

Czy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie kierowanym sygnalizacją świetlną?

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym kierowanym sygnalizacją świetlną skręcający tramwaj już będący na rondzie może je opuścić bez konieczności ustępowania pojazdom. Wynika to z rozporządzenia w sprawie sygnałów i znaków drogowych. Najczęściej jednak ronda sterowane sygnalizacją mają osobne sterowanie dla ruchu tramwajowego.

Podsumowanie

Przejazd przez rondo składa się z trzech etapów: wjazdu, zmiany pasa ruchu i zjazdu.

Wjeżdżając na rondo, napotkamy najczęściej znak „ustąp pierwszeństwa”. Wówczas musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom już na nim będącym. Zmiana pasa ruchu odbywa się podobnie, jak na każdej innej drodze. Zawsze trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będących na tym pasie. Zjazd z ronda powinien odbywać się z prawego pasa. Jeśli decydujemy się na zjazd z innego pasa, wówczas musimy przepuścić pojazdy już na nim będące. Zjazd sygnalizujemy prawym kierunkowskazem. Ot i cała filozofia.

Pamiętajmy, szczególnie na rondach turbinowych o znakach poziomych i o tym, kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie. W większości przypadków tramwaj ma pierwszeństwo (nie dotyczy wjazdu na rondo, na którym umieszczono znak „ustąp pierwszeństwa” przejazdu).

Na motocyklu zwróć uwagę jaka jest hierarchia znaków drogowych oraz zwracaj uwagę na prędkościomierz, bo przekroczenie prędkości jest surowo karane.

P.S. Czy wiesz, jak prawo odnosi się do takiego manewru, jak wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego?


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany