Kara za brak OC w 2020, także na motocykl. Tabela opłat. Jak uniknąć kary? - Motogen.pl

Kara za brak OC może wynieść od 170 do 5200 złotych. Jak liczyć karę za przerwę w ubezpieczeniu OC? Czy da się uniknąć kary za brak OC? Przedstawiamy tabelę opłat i listę czynników (jak czas nieobowiązywania OC) wpływających na wysokość kary.

Ubezpieczenie OC pojazdu zarejestrowanego do ruchu po polskich drogach publicznych jest obowiązkowe i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Niezależnie od tego, czy motocykl lub samochód jest użytkowany i sprawny lub nie. Teoretycznie wie o tym każdy. W praktyce kierowcom zdarza się zapomnieć – w 2019 roku ujawniono 127 000 przypadków braku ważnego OC.

Zobacz też: Rząd pracuje nad wprowadzeniem „pakietu deregulacyjnego” umożliwiającego m.in. czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Karę za brak OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednak do weryfikacji posiadanego OC uprawnionych jest nie tylko UFG, ale kilka innych organów, jak policja, Straż Graniczna, czy Inspekcja Ruchu Drogowego.

OC weryfikowane jest automatycznie

Błędnym przekonaniem jest, że brak OC nie wyjdzie na jaw, dopóki nie dojdzie do kontroli drogowej. UFG posiada system informatyczny, który automatycznie i wyrywkowo wykrywa przerwy w opłacaniu ubezpieczenia.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli rzeczywiście nie zawarłeś polisy OC na swój pojazd i zostałeś zidentyfikowany, kara jest nieunikniona.

Jednak każde nałożenie kary przez UFG jest wcześniej weryfikowane. UFG wysyła zapytania do CEPiK, do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz do samego właściciela pojazdu. Jeżeli w ciągu 30 dni udowodnisz, że albo posiadasz OC i nie było przerwy w ubezpieczeniu, albo nie miałeś takiego obowiązku, ponieważ nie byłeś posiadaczem pojazdu, jesteś uratowany przed karą od UFG.

Kierowco pamiętaj – jeżeli kupiłeś motocykl lub samochód używany, masz pełne prawo jeździć na „starym” OC wykupionym przez poprzedniego właściciela. Pamiętaj jednak, że taka polisa nie przedłuża się automatycznie! Czyli masz obowiązek zawarcia nowej polisy przed upływem starego OC.

Kary za brak OC – jak liczyć?

Po spowodowaniu kolizji lub wypadku, kierowca nieposiadający obowiązkowego ubezpieczenia OC naraża się na opłatę wysokiego odszkodowania z własnej kieszeni (lub jako regres ubezpieczeniowy). Ponadto czeka go opłata karna.

Wysokość kary za brak OC uzależniona jest od 3 czynników:

 • Rodzaj pojazdu:
  – samochód osobowy – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  – samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  – pozostałe pojazdy (w tym motocykle i motorowery) – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
   
 • Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  – do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej;
  – 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej;
  – powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
   
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Tabela opłat za brak OC


gradacja opłaty
samochody osobowesamochody ciężarowepozostałe pojazdy (także motocykle)OC rolników
100%5 200 zł7 800 zł870 zł260 zł
50%2 600 zł3 900 zł430 zł
20%1 040 zł1 560 zł170 zł

Opłaty karne, ich wysokość i tryb nakładania ustalane są przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przy braku opłaty, ściągana ona będzie zgodnie z drogą postępowania egzekucyjnego.


Jedna odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany