Jeździsz pijany lub uciekasz – stracisz pojazd. Prezydent podpisał ustawę - Motogen.pl

Pijany kierowca, ale też taki, który ucieka z miejsca wypadku będzie mógł stracić pojazd. Prezydent podpisał ważną nowelizację ustaw.

Temat konfiskaty pojazdu kierowcy, który doprowadził do wypadku pod wpływem alkoholu pojawia się w polskiej przestrzeni publicznej od roku 2021. Choć wydawało się, że droga jest jak najbardziej słuszna, pojawiło się wokół niej mnóstwo kontrowersji.

Część posłów zwracała uwagę na niekonstytucyjność takiego zapisu, inni grzmieli na naruszenie prawa własności. I choć ustawa finalnie została w lipcu przez Sejm przegłosowana, odrzucił ją Senat. W konsekwencji nowelizacja ponownie trafiła do Sejmu, a ten odrzucił veto Senatu i ostatecznie przyjął ustawę.

Najwięcej wątpliwości wzbudzała kwestia konfiskaty pojazdu, który nie należał do kierowcy. Twórcy nowelizacji rozwiązali tę kwestię w następujący sposób: jeżeli pojazd, którym kierował pijany kierowca nie należy do niego, sąd orzeka przepadek równowartości obliczonej na podstawie tabel średniej wartości rynkowej pojazdów. Taka sama procedura zostanie zastosowana w przypadku zniszczenia pojazdu – tutaj wycena pojazdu dotyczyć będzie jego wartości sprzed wypadku.

W ustawie znalazł się także zapis dotyczący kierowców zawodowych, którzy bardzo często prowadzą pojazdy o znacznej wartości, np. ciągniki siodłowe. W przypadku ujawnienia przez policję faktu prowadzenia takiego pojazdu pod wpływem alkoholu w stężeniu określonym w ustawie, sąd orzeknie minimum 5 tys. zł nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, konfiskata znajdzie zastosowanie w dwóch przypadkach – jeśli kierujący zostanie przyłapany na jeździe ze stężeniem wynoszącym co najmniej 1,5 promila lub spowoduje wypadek ze stężeniem alkoholu minimum 0,5 promila. W obu przypadkach policja zajmie pojazd na 7 dni, prokurator orzeknie następnie jego zabezpieczenie, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

Jest także trzeci przypadek, w którym może zostać zastosowana konfiskata pojazdu, nawet jeśli kierujący jest trzeźwy. Chodzi o ucieczkę z miejsca wypadku, mówi o tym znowelizowany art. 178 §1:

„(…)znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu”.

Co istotne – zapis ten dotyczy również przypadku, w którym kierujący spożywał alkohol lub przyjmował środki odurzające już po popełnieniu czynu.

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życie za rok.

W roku 2021 pijani kierowcy spowodowali 1 920 wypadków, czyli 8,4 procent ogólnej liczby 22 816. W pierwszym kwartale 2022 roku zatrzymano 18 002 kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. To aż o 27 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany