Inspekcja rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku i wyniki pierwszych kontroli były wprost zatrważające, wymogów jakościowych nie spełniało 30% badanych próbek paliw! Na szczęście kary skutkowały i do 2015 roku problem ten zmniejszył się dziesięciokrotnie w skali całego kraju.

Dwa typowania stacji

W 2018 roku przeprowadzono badania według dwóch kluczy. Po pierwsze wybrano losowo stacje, z których pobrano próbki paliw do analizy. Okazało się, że norm nie spełnia 1,9% próbek benzyn i olejów napędowych. Odsetek ten jest mniejszy niż w 2017 roku.

Drugim kluczem jest sprawdzanie stacji, na które skarżyli się konsumenci, które w ubiegłych latach nie przeszły pozytywnie kontroli oraz wobec których podejrzenia mają organy ścigania. Na takich 575 „podejrzanych” stacjach pobrano 664 próbki paliw. Inspektorzy zakwestionowali aż 6,63% z nich. Częściej jednak wątpliwej jakości okazywał się olej napędowy (9,98%) niż benzyny – tylko 0,82% nieprawidłowych wskazań.

Gdzie lepiej nie tankować

Inspekcja Handlowa ujawniła województwa, w których najczęściej występowały odstępstwa od przyjętych norm jakościowych. Największe ryzyko tankowania paliwa występuje w województwach: kujawsko-pomorskim (aż 18,52%), zachodniopomorskim (niewiele mniej, bo 17,54%) oraz wielkopolskim (10%).

Pod tym linkiem znajdziecie listę (do pobrania) stacji paliw, hurtowników i przedsiębiorców wytwarzajacych paliwo przebadanych przez Inspekcję Handlową w ostatnim czasie www.uokik.gov.pl/kontrola_paliwa

Co to znaczy niska jakość benzyny?

W przypadku benzyny najczęściej spotykanymi na polskich stacjach problemami są: niedotrzymanie parametru prężności par, co może sprawić, że silnik będzie dławić się i gasnąć, oraz niewystarczająca liczba oktanowa, powodująca spalanie stukowe.

Jakie konsekwencje dla nieuczciwych przedsiębiorców

Izba Handlowa wydała w 2018 roku osiemnaście decyzji o wycofaniu ze sprzedaży paliw, które nie trzymały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki dane 77 stacji paliw, na których ujawniono obrót paliwami wątpliwej jakości, na które URE może nałożyć kary pieniężne.

Dodatkowo Izba Handlowa złożyła 44 zawiadomienia do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które to wszczęły 35 dochodzeń.

Źródło: autocentrum.pl

Więcej w Z Kraju
Miód w garści, pszczoła na dachu. Toyota Bońkowscy tworzy pasiekę na dachu swojego salonu

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ szacuje, że spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90% żywności na świecie, aż...

Zamknij