Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych 2020? - Motogen.pl

Punkty karne można redukować uczestnicząc w szkoleniach w WORD. Jest jednak kilka warunków.

Na wstępie należy przypomnieć, że liczba punktów karnych jest do sprawdzenia. Zweryfikować je można na komendzie lub przez internet – tutaj dokładnie tłumaczymy w jaki sposób.

24 punkty karne to maksymalna liczba dla większości kierowców. Jednak kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku, obowiązuje limit 20 punktów karnych.

Redukcja punktów karnych

Kierowcy mają możliwość zredukowania liczby punktów karnych przez uczestnictwo w specjalnym szkoleniu.

Zasada ta nie obejmuje każdego – nie dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy od poniżej 1 roku. Nie można także brać udziału w szkoleniu częściej, niż 1 raz na 6 miesięcy.

Szkolenie przeprowadza WORD, trwa około 6 godzin, redukuje 6 punktów karnych.

Jak czytamy na WORD.Warszawa.pl: „Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, WORD Warszawa przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.”

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy:

  • posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
  • zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Odpowiednie sposoby na dokonanie opłaty i zgłoszenia znajdziecie na stronie internetowej swojego ośrodka WORD.

Cena szkolenia, w przypadku warszawskiego WORD na luty 2020 r., wynosi 300 złotych.

Jedna odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany