I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Motogen.pl

22 września 2018 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, promująca bezpieczne zachowania na drodze, zgromadzi podczas jednej debaty kilka środowisk uczestników ruchu drogowego – nie zawsze współpracujących ze sobą: użytkowników motocykli i samochodów, a także przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, mediów oraz służb działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenie, pierwsze tego typu, pozwoli wszystkim stronom na wspólną dyskusję oraz wypracowanie wniosków w zakresie poprawy brd i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na drogach.

Dla organizatorów istotną grupą zaproszoną do udziału w kongresie są motocykliści. Na zgłoszenia do wzięcia udziału w  Kongresie czekamy do   17 września 2018 r. pod mailem:
//
.

Zagadnienia poruszane często w mediach, na forach branżowych czy miłośników moto, zostaną poddane dyskusji z udziałem z przedstawicieli rządu, środowisk naukowych, służb nadzoru i przedstawicielami organizacji pozarządowych to m.in.:

  • rodzaje/sposoby stosowania  farby do malowania pasów na drogach – czy i jakie korzyści może przynieść?
  • czy jest możliwa szybsza poprawa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych?
  • co z zabezpieczeniem dróg przed dzikimi zwierzętami? 33%  ogółu wypadków ze zwierzętami to wypadki motocyklistów
  • niebezpieczne przeszkody dla motocyklistów w terenie zabudowanym
  • nowe drogi/ poprawa infrastruktury drogowej i jak po nich bezpiecznie jeździć?
  • jak motocyklistów na drogach postrzegają inni uczestnicy ruchu drogowego i co sądzą o ich jeździe? Wizerunek motocyklisty w oczach opinii publicznej.

Podstawowym założeniem I Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowegojest stworzenie stałego forum z możliwością wymiany informacji i doświadczeń w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln motocykli. Z roku na rok przybywa  motocykli i motorowerów na  polskich drogach, tylko w ubiegłym roku zarejestrowanych zostało 109,3 tys. kolejnych – nowych i używanych jednośladów.

W 2017 r. motocykliści uczestniczyli w 2 240 wypadkach drogowych, w których zginęło 218 kierujących motocyklami i 13 ich pasażerów, a 1 825 motocyklistów i 207 pasażerów motocykli zostało  rannych.

W Kongresie przewidziany jest udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, naukowców, ekspertów  środowiska motocyklistów, a także organizacji pozarządowych, mediów branżowych oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Swoją obecność podczas wydarzenia zapowiedział Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury.

W kontekście poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, bardzo  ważne jest budowanie porozumienia między różnymi środowiskami celem ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Obok debaty zorganizowana została część wystawiennicza Kongresu, otwarta dla wszystkich zainteresowanych, która służyć będzie, prezentacji służb zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach orazciekawych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa motocyklistów.