Holandia planuje obniżyć maksymalną prędkość na autostradach do 100 km/h - Motogen.pl

Holandia przekroczyła normy emisji tlenków azotu – frakcje proekologiczne mają duże poparcie społeczeństwa w związku z czym rząd został zmuszony do podjęcia poważnych kroków mających na celu zmniejszenie ilości wspomnianych substancji przedostających się do powietrza.

Władze zastanawiają się nad wstrzymaniem wielu tysięcy projektów budowlanych, co może oznaczać duże problemy dla ważnej gałęzi gospodarki a także kłopoty mieszkaniowe setek Holendrów. W jaki sposób uchronić sektor budowlany? To proste, jak zwykle skierować działania przeciwko branży motoryzacyjnej.

Już w przyszły roku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości na holenderskich autostradach zmniejszające do 100 km/h prędkość maksymalną (obecnie wynosi ona 130 km/h). Takie działanie ma znacząco obniżyć emisję wspomnianych tlenków a ponadto podniesie bezpieczeństwo ruchu. Na otarcie łez ograniczenie będzie obowiązywało tylko w godzinach największego potoku pojazdów, czyli od 6:00 do godziny 19:00 – a więc na dotychczasowych warunkach przez Holandię przejedziemy głównie w nocy.

Z jednej strony: jeśli planowane działania się spełnią, strach zacząć myśleć, czy reszta urzędników z pozostałych krajów unijnych nie będzie podążać podobną drogą. Z drugiej jednak strony, Niemcy odrzucili projekt wprowadzenia ograniczeń prędkości na swoich autostradach. I jak to się ma do ekologii, zdrowego rozsądku i działania urzędników holenderskich? Gdyby Vincent van Gogh żył, zapewne obciąłby sobie drugie ucho…