Czy tablice rejestracyjne to dane osobowe? NSA twardo obstaje przy swoim - Motogen.pl

Tablice rejestracyjne pojazdu to nie dane osobowe – potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym, trzecim już wyroku w podobnej sprawie.

Trzeci wyrok NSA w sprawie tablic rejestracyjnych oznacza, że możemy mówić już o linii orzeczniczej, w dodatku podobne wyroku wydają także sądy cywilne. Zdaniem NSA, numery rejestracyjne nie zawierają danych osobowych i nie podlegają ochronie ze względu na prywatność. Co ciekawe, stanowisko takie stoi w sprzeczności z opinią Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się w tej sprawie już trzykrotnie. Ostatni przypadek dotyczy skargi złożonej przez obywatela na działania policji, która, zobowiązana do udostępnienia materiałów video w trybie dostępu do informacji publicznej, przekazała film z zamazanymi tablicami rejestracyjnymi.

Tablice rejestracyjne a RODO – trzeci wyrok

Kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę obywatela na działania policji, ten skierował sprawę do NSA. W opublikowanym uzasadnieniu wyroku z 3 listopada (sygn. akt III OSK 1522/21) sąd powołał się na art. 4 pkt 1 Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO), wskazując, że danymi osobowymi są informacje prowadzące do zidentyfikowania osoby fizycznej: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Zdaniem NSA dane dotyczące przedmiotu, takiego jak pojazd nie wyczerpują znamion informacji, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO, tym bardziej że zidentyfikowanie posiadacza możliwe jest wyłącznie przez dostęp do chronionych zasobów. Tym samym NSA podzielił zdanie wyrażone we wcześniejszym swoim wyroku z 14 maja 2021 r. (sygn. akt III OSK 1466/21), w którym orzeczono, że numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa do prywatności, gdyż identyfikuje samochód, a nie osobę.

Rozbieżne opinie w sprawie tablic

Innego zdania jest jednak Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego prezes, Jan Nowak, wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie, argumentując, że RODO dotyczy tablic rejestracyjnych, ponieważ stanowią one dane osobowe właściciela pojazdu i za ich pośrednictwem możliwe jest zidentyfikowanie  – w sposób pośredni  – osoby fizycznej.

Do zakrywania tablic rejestracyjnych bardzo różnie podchodzą youtuberzy – część z nich zostawia numery odkryte, ale większość decyduje się je zasłaniać z obawy przed pozwami cywilnymi.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany