26 września Edward będzie pilnował twojego bezpieczeństwa na drodze! - Motogen.pl

Cel akcji EDWARD jest bardzo prosty – uniknięcie tego dnia ofiar śmiertelnych na drogach całej Europy. Dużo trudniej jest to osiągnąć niż zrobić, ale polscy policjanci definitywnie chcą spróbować, w czwartek 26 września, ocalić życie kilkunastu osób – tyle właśnie dziennie ginie na naszych drogach. W jaki sposób to zrobią?

Przede wszystkim musimy być wszyscy gotowi na wzmożone kontrole – na drogi i ulice wyjedzie ponad 5 000 funkcjonariuszy policji, których zadaniem będzie karanie – bez taryfy ulgowej – wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Zatem będą bardzo wyczuleni na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz wykroczenia, których kierowcy dopuszczać się będą w okolic przejść dla pieszych.

Ogólnoeruopejska akcja EDWARD zostanie przeprowadzona już po raz czwarty. Do tej pory nie udało się zachować tego dnia zerowego bilansu ofiar śmiertelnych, ale sukcesem akcji jest to, że ich liczba zmniejsza się o 40%. Może tym razem będzie to 100? Liczymy na to i gorąco popieramy tego typu akcje!

Akcja EDWARD organizowana jest od 2016 roku i choć jak do tej pory zerowa liczba ofiar pozostała jedynie marzeniem, to spada w tym dniu o ok. 40%.