Logowanie/Rejestracja

Zaloguj się

Na swoje konto

Zarejestruj się

Załóż konto
Szukaj
Szukaj

SZUKAJ

w 3 sekundy lub mniej
motogen.pl Artykuły Porady Policjant - jakie ma obowiązki na drodze? Drukuj Poleć znajomemu Poleć znajomemu

Porady

Policjant - jakie ma obowiązki na drodze?

Nowe przepisy o których informujemy to wewnętrzne zarządzenia policji. Ich znajomość może być jednak przydatna: co warto wiedzieć oraz czego oczekiwać od policjantów? Jakie nowe obowiązki ma policjant pełniący służbę na drogach?

Najważniejsze z nich to poszerzenie obowiązków funkcjonariusza obsługującego fotoradar, konieczność rejestrowania przebiegu służby oraz zwiększenie patroli drogowych do dwóch lub więcej osób.

Przeszkolenie

W nowym zarządzeniu sprecyzowano: do pełnienia służby na drogach powinni być wyznaczeni policjanci z drogówki (wg audytu NIK zdarzały się odstępstwa od tej reguły a więc z innych wydziałów), a kontrola stanu technicznego pojazdów, kierowanie ruchem, czy obsługa sprzętu do kontroli prędkości muszą być dokonywane przez funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie ruchu drogowego.

 

 

Niestety, w „uzasadnionych przypadkach” wyznaczanie do takich zadań może dotyczyć także funkcjonariuszy, którzy przeszkolenia nie mają, ale „posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie”.

Okazywanie na wezwanie

Policjant w czasie służby zobowiązany jest m.in. do: okazywania na żądanie osoby kontrolowanej dowodu (obraz, dźwięk) naruszenia lub wyniku dokonanego pomiaru chyba, że jest to niemożliwe z przyczyn technicznych.

Policjant musi mieć przy sobie i na żądanie osoby kontrolowanej okazywać uwierzytelnione kopie świadectwa legalizacji lub wzorcowania dla użytkowanych przyrządów pomiarowych.

Radary

Podstawową zmianą jest wyraźny nakaz użytkowania wykorzystywanego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta (co w zasadzie powinno wydawać się logiczne). Jak się okazuje dotychczas duża część dokonywania pomiarów odbywała się niezgodnie z zaleceniami producenta.

 

Pomiary przy pomocy mierników ręcznych („suszarek") są dopuszczalne tylko w przypadku zastosowania wideorejestratora jako urządzenia dokumentującego przebieg kontroli. Ponadto są wytyczne, żeby funkcjonariusz w notatniku służbowym starannie notował informacje na temat warunków i miejsca pomiarów oraz modelu i numeru miernika.

 

Kolejną istotną sprawą jest obowiązek wykonania testów sprawności urządzenia i pomiarów zalecanych przez producenta, zanim funkcjonariusz użyje sprzętu do kontroli użytkowników dróg.

 

W przypadku odmowy przez kierowcę przyjęcia mandatu na podstawie pomiaru, funkcjonariusz ma obowiązek zapisać odległość z jakiej użyto urządzenia, jego poziom czułości (istotne szczególnie w przypadku radaru Iskra) oraz miejsce, w którym znajdował się "namierzany" pojazd.

Kontrola trzeźwości

Pomiar alkomatem niezależnie od wyniku powinien być odnotowany przez funkcjonariuszy w specjalnym rejestrze - wyjątkiem są akcje przesiewowe, typu "trzeźwy poranek". Pondato, jeśli jest możliwość wykonania badania trzewźwości osoby dobrowolnie zgłaszającej się do funkcjonaruszy, policjanci powinni ją wykonać. Zatem warto się przebadać, jeśli po imprezie chcemy wracać swoim pojazdem...a policja nie powinna nam odmawiać pomiaru.

Wideoradar

Zgodnie z zaleceniami komendanta policjanci dokonujący patrolowania dróg pojazdem wyposażonym w wideoradar mają obowiązek włączyć go od momentu wyjazdu z jednostki aż do zakończenia służby. Wyjątkiem jest moment przerwy oraz wymiany nośników danych. Policjanci, poza pościgiem powinni stosować się do przepisów ruchu drogowego.

 

Podczas kontroli drogowej wideorejestrator powinien być ustawiony w taki sposób, aby w miarę możliwości nagrywał jej przebieg. Ponadto policjanci po zauważeniu dokonania wykroczenia powinni zatrzymać niezwłocznie kierowcę, a nie czekać aż np. nazbiera puntków celem zabrania mu prawa jazdy.

 

Czy nowe zarządzenia Komendanta Głównego Policji wydają wam się logiczne?

 

Żródło: isp.policja.pl

PRAWA AUTORSKIE © 2006-2011: Motogen Logo WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Szukaj W Górę Zgłoś nieodpowiednie treści